Afvalbeheer

Afzetmarkt reststoffen
Aandeel (in %)
2011
2012
2013
Baksteenindustrie
1
2
0
Biogas
28
24
42
Bouwstof (na fysico-chemie)
10
6
3
Bouwstof (isolatietoepassingen)
7
8
7
Cementindustrie
36
45
28
Drinkwaterproductie
-
(0,3)
(0,1)
Stortplaats
15
15
20
Tijdelijke opslag
3
-
-

In 2013 wordt 80% van de reststoffen van het productieproces ingezet voor nuttige toepassingen. De overige 20% wordt gestort.
 
Naast deze reststoffen van het productieproces zamelt Pidpa selectief andere afvalstoffen in (1.950 ton) op diverse vaste locaties met het oog op recyclage of een nuttige toepassing.