ISO Certificaat

Op 12 december 2012 behaalt Pidpa het ISO-certificaat 9001:2008, en dit voor de processen van productie en levering van drinkwater. In november 2013 vindt de eerste opvolgingsaudit plaats.

Op 30 april 2014  gebeurt een tussentijdse audit voor de opvolging van 'alle' openstaande niet-conformiteiten. In het najaar van 2014 wordt de tweede opvolgingsaudit uitgevoerd.

       

Het Pidpa-laboratorium is erkend voor de analyse van een groot aantal parameters in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Tevens is het Pidpa-laboratorium geaccrediteerd volgens de EN ISO 17025:2005 norm voor een uitgebreid gamma analyseprocedures toegepast in verschillende matrices.

Dit betekent dat de klant op beide oren mag slapen wat betreft de kwaliteitscontrole van het door Pidpa geleverde water en de dienstverlening.

We staan open voor elke verbetering van onze kwaliteit en onze processen.