Waterbeheer

Dankzij de goede kwaliteit van de restwaterstromen van onze waterproductiecentra infiltreert Pidpa het lozingswater maximaal in de bodem.

% hergebruik water op WPC  
 
opgepompt ruwwater
infiltratiewater
% hergebruik water
2011
65.642.949
1.686.369
2,57%
2012
64.948.683
1.621.487
2,50%
2013
63.868.185
1.733.330
2,71%

Pidpa zuivert gemiddeld 97,62% van het opgepompte grondwater tot drinkbaar water. Van de restwaterstroom wordt 18,18% geloosd en 81,82% wordt na infiltratie terug in productie gebracht. Sinds 2007 loost Pidpa gemiddeld slechts 0.6% van het opgepompte grondwater.

De kantoren in Grobbendonk en Hidrodoe gebruiken hemelwater voor de toiletspoeling.

% hergebruik water op kantoren 
 
hemelwater
totaal waterverbruik
% hergebruik water
2011
633,84
10786,40
5,88 %
2012
621,50
10613,92
5,86 %
2013
700,70
10369,93
6,76 %