515489 klanten

2013 is een jaar met belangrijke decretale wijzigingen (startend op 1 januari 2014):  

  • een financiële sociale correctie via vrijstelling vaste vergoeding voor bepaalde klanten
  • de invoering van het begrip beschermde klant met specifieke verplichtingen, o.a. rond maandelijkse betalingen of de mogelijkheid tot een gratis waterscan of het kwijtschelden van kosten verbonden aan het versturen van een aangetekende ingebrekestelling.    
  • het vergroten van de rol van het LAC door het uitbreiden van de doelgroep  waarvoor een LAC-advies tot afsluiten nodig is.  
  • voor alle klanten, de toepassing van een bijzonder gunsttarief  voor abnormaal meerverbruik