Klantenbeheer

In 2013 stijgt het aantal aftakkingen van 453.525  einde 2012 naar 457.074  einde 2013 (een stijging van 3.549 eenheden of 0,78%).

Het aantal klantencontracten klimt van 509.524 (2012) naar 515.489 (2013), wat een groei betekent van 5.965 klanten of 1,17%. 97% zijn huishoudelijke klanten; de overige 3% wordt aangerekend tegen niet-huishoudelijk tarief (bepaalde openbare instellingen, KMO’s, landbouwers en de verschillende industrietakken).

Het totaal door de watermeters geregistreerd verbruik in ons verzorgingsgebied stijgt van 57.485.549 m³ in 2012 naar 57.690.259 m³ in 2013: een globale toename van 204.710 m³ of + 0,36%. Dit is het resultaat van:  

  • een stijging van het huishoudelijk verbruik van 42.159.089 m³ in 2012 naar 42.396.500 m³ in 2013 (+ 0,56%)   ( 2011-2012 :  +0,32 % )
  • een daling van het industrieel verbruik van 15.247.822 m³ in 2012 naar 15.160.319  m³ in 2013 ( -0,57%) ( 2011-2012:  -2,04 % ).

De daling van het industrieel verbruik is het gevolg van een belangrijke terugval bij de klanten met een individueel jaarverbruik tussen de 3.000 m³ en 52.000 m³. Het betreft hier 629 klanten of 3.83% van het totaal niet-huishoudelijke klanten. De verbruiksdaling is het grootst in de transport-, overheids, energie- en bouwsector.

Zowel bij de grootste industriële klanten ( +0,33%) , ( 2011-2012:  +1,58% ) als bij de klein-industriële klanten ( +2,12% ); ( 2011-2012:  +2,28% ) stijgt het verbruik. 

De waterfactuur voor huishoudelijk verbruik vermeldt twee elementen:

  • het variabel waterverbruik (de totale hoeveelheid water die tijdens een facturatieperiode wordt geraamd). Zij bestaat uit een gratis hoeveelheid water (38,69%) en een betalend gedeelte (61,31%)
  • de integrale vaste jaarsom (de vaste vergoeding en de meterhuur).

Eind 2013 zijn er 16.419 niet-huishouidelijke klanten met een totaal verbruik van 15.160.319m³. Deze klantengroep bevat KMO's, landbouw, nijverheid en een aantal grote openbare instellingen.

Naargelang de grootte van hun verbruik zijn ze ingedeeld in volgende groepen:

  • maandelijkse (individueel jaarverbruik boven 52.000 m³)
  • driemaandelijkse (individueel jaarverbruik tussen 3.000 m³ en 52.000 m³)
  • en jaarlijkse klanten (individueel jaarverbruik onder de 3.000 m³). 

Het aantal afbetalingsplans bedraagt in 2013  9.939 stuks (+ 18,6 %), waarvan 9.648 voor huishoudelijke klanten en 291 voor klanten met een BTW-nummer.

In 2013 worden 2.739 uitstellen van betaling toegestaan(een stijging met 296 stuks ( + 12,1 % ) t.o.v. 2012. In 2013 ontvangen klanten (in budgetbeheer of –begeleiding bij het OCMW)  een vermindering op de vaste jaarsom van 68.236 EUR. Vanaf 1 januari 2014  wordt deze vermindering vervangen door een volledige vrijstelling van de vaste vergoeding voor alle vrijstellings- en compensatiegerechtigden .

In 2013 stuurt Pidpa 1.713 afsluitbrieven. Van 1.088 werd het dossier besproken op de LAC. Uiteindelijk sluit Pidpa, na uitputting van alle stappen, inclusief een laatste contactname door Pidpa, toch nog 653 klanten af.

Het aantal collectieve schuldenregelingen (CSR) daalt in 2013 (522 nieuwe dossiers tegen 557 in 2012). De afbetalingen hebben meestal een lange looptijd door de aard van deze procedure.

Op 17 oktober 2013 start Pidpa met e-facturatie. Hiermee speelt Pidpa in op de vraag van klanten naar het inzetten van electronische mogelijkheden. Dit betekent een kostenverlaging op uitgaande briefwisseling zonder te raken aan de dienstverlening.

In een eerste fase kwamen klanten aan bod die reeds een e-mailadres hadden opgegeven voor het elektronisch ontvangen van een uitnodiging voor opname meterstand. Deze klanten krijgen op het moment van het verzenden van de verbruiksfactuur een uitnodiging per e-mail om zich in te schrijven op e-facturatie. In 2014 is de 2de fase gestart, namelijk het uitnodigen van alle klanten waarvan we een e-mailadres kennen. In een volgende fase -bij de opstart van webservices- kunnen klanten zich via de website inschrijven voor e-facturatie.

Op 31 december heeft Pidpa 41.971 uitnodigingen verstuurd en zijn 15.756 klanten ingeschreven voor e-facturatie.