Distributie

In 2013 voert Pidpa 4.006 nieuwe drinkwateraftakkingen uit, past 614 aftakkingen aan en neemt 1.663 aftakkingen uit.

Onder andere door verkavelingen en ontdubbeling van bestaande leidingen aan weerszijden van de straat is het drinkwaterleidingnetwerk met ruim 67 km uitgebreid in 2013. Bijna 60 % van deze uitbreidingen is uitgevoerd door eigen Pidpa-ploegen.

Verplaatsingen of vernieuwingen van drinkwaterleidingen dienen te gebeuren omwille van:

  • synergie-aanvragen van andere nutsbedrijven
  • wegenis- en rioleringswerken
  • de vernieuwing van oude loden aftakkingen.

In 2013 zijn dergelijke werken uitgevoerd voor ruim 70 km.

In globo is meer dan 138 km drinkwaterleiding verplaatst, vernieuwd of nieuw aangelegd. 56 % is uitgevoerd door een aannemer.