Productie

Pidpa beschikt over 12 waterproductiecentra, die grondwater oppompen en zuiveren tot drinkwater.

In 2013 is hard gewerkt aan het voorontwerp van de winning in Essen, waar de verouderde zuivering vervangen wordt door een concept gebaseerd op een dubbele filtratie en dat optimaal rekening houdt met de risicobeheersingsmaatregelen.

Enkele dossiers ingediend eind 2012 verkregen begin 2013 hun vergunning: de uitbreiding van WPC Hoogstraten met een nieuw pompgebouw en de hernieuwing van de milieuvergunning van WPC Mol.

Pidpa vraagt en krijgt een wijziging van de vergunningsvoorwaarden voor het monostort in Merksplas.

Binnen het goedgekeurde bosbeheerplan wordt gewerkt aan exotenbestrijding in Balen-Kanaal, Oud-Turnhout, Merksplas, Kapellen, Meerle, Schoten en Westerlo.

Pidpa breidt in 2013 het structureel overleg (sinds 2010 met NatuurPunt) uit met regelmatige gesprekken met de landbouwsector (BB en ABS) waarbij zowel plaatselijke als meer globale knelpunten en samenwerkingsopportuniteiten aan bod komen.

Op het Groot Schietveld in Brecht nam Pidpa milderende maatregelen. In combinatie met beheers- en inrichtingswerken langs de grachten resulteert dit in een positief effect voor het ganse gebied.

Eind 2012 krijgt de grondwaterwinning van Essen een nieuwe vergunning. Pidpa pompt nu uit de 4 noordelijke watervangputten. De 6 zuidelijke putten dichtst tegen de Kalmthoutse Heide worden gedempt in 2014. Pidpa boort nieuwe peilputten in Essen, Beerse en Brasschaat.

In Westerlo wordt schermput 1 succesvol geregenereerd.

Op de overige schermputten voert Pidpa een camera-onderzoek uit ter voorbereiding van een regeneratie.

In Grobbendonk worden 5 watervangputten herboord en uitgerust met toerentalsturing.