691 medewerkers

Op 31 december 2013 telt Pidpa 691 medewerkers.

jaar

2011

2012

2013

soort contract

VTE

aantal

VTE

aantal

VTE

aantal

statutair

419.2

452

452.7

484

484.9

519

contract onbepaalde duur

217.6

228

188.6

197

140.4

149

contract bepaalde duur

18.6

19

11.6

12

20.2

23

totaal

655,4

699

652,9

693

645,5

691

Een nieuw protocol (2013/1 collectieve (arbeids)overeenkomst 2014-2019) treedt in werking op 1 januari 2014. Belangrijk is de stopzetting van de statutaire benoeming voor indiensttredingen met een contract van onbepaalde duur vanaf 1 januari 2014. Voor deze personeelsleden wordt in een 2e pensioenpijler voorzien. Tevens wordt het loopbaankrediet, de betaalde afwezigheid om bloed te geven en de diplomabijslag afgebouwd.

De medewerkers van Pidpa kan je weergeven in volgende categorieën:  

 

mannen

vrouwen

arbeiders

bedienden

2011

521

178

222

477

2012

507

186

214

479

2013

499

192

209

482

Ongeveer 21% van de medewerkers van Pidpa werkt deeltijds; wat een lichte verhoging (2%) betekent t.o.v. 2012.

Dankzij het webacces-project kunnen medewerkers, die geen bureelfunctie uitoefenen, administratieve verrichtingen (bijvoorbeeld verlofaanvraag) uitvoeren via de Portal-site. Dit betekent een belangrijke verhoging van de efficiëntie en een aanzienlijke vermindering van het risico op fouten. Ook het intranet raadplegen zij op deze manier, wat hun betrokkenheid verhoogt.

Pidpa rondt de automatisatie van het evaluatiesysteem (het zogenaamde WINST-systeem) af en verbetert de weddeberekeningstoepassing. Zo ontvangen werknemers meer klantvriendelijke documenten.

53 medewerkers doorlopen bij indiensttreding of bij een wijziging van functie een inlooptraject. Specifieke trainingen, bijscholings- of opfrissingscursussen zijn voor iedereen beschikbaar en dat op elke moment tijdens de loopbaan.

aantal opleidingsdagen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.255

1.662

1.649

2.269

1.542

2000,5

1.746

Een jaarlijks opleidingsplan per directie voorziet specifieke opleidingen, onder meer op het vlak van klantvriendelijkheid en leidinggeven.

De frequentiegraad (index voor het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid) is de laagste sinds 1976. In 2013 gebeurden 24 arbeidsongevallen met werkongeschiktheid tot gevolg.

Pidpa levert in 2013 heel wat Inspanningen om het welzijn op het werk te verhogen, onder meer door het uitvoeren van risicoanalyses voor bijzondere werkzaamheden en werksituaties, een globale screening van de hoogspanningsinstallaties in de waterproductiecentra en de start van een  meerjarenprogramma rond de doorvalbeveiliging van toegangsopeningen tot ondergrondse kamers.