Kerncijfers

infrastructuur 2010 2011 2012 2013
watertorens 61 61 61 60
opjaagstations 27 27 27 24
waterproductiecentra (WPC) 12 12 12 12
satellietwinningen 14 14 14 14
waterwinningsputten 300 301 300 294
waterleidingsnet in km 12.670 12.731 12.794 12.841
rioleringsnet in km 2.285 2.298 2.352 2.574
grachtenstelsel in km 870 1.174 1.373 1.526
pompstations afvalwater 150 183 199 281
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's) 3 4 8 8
individuele behandeling afvalwater (IBA's) 40 210 399 550

 

  2010 2011 2012 2013
balanstotaal in k€ 403.882 428.587 509.150 530.567
omzet 179.891 187.176 192.619 200.777
ebitda in k€ 36.702 37.080 36.984 37.681
ebit (bedrijfsresultaat) in k€ 12.056 11.018 6.287 2.998
financieel resultaat in k€ 370 1.305 2.767 3.853
uitzonderlijk resultaat in k€ 433 600 63 381
winst/verlies in k€ 12.858 12.922 9.117 7.232
solvabiliteit in % 44 46 43 43
liquiditeit 1,83 1,68 1,35 1,39
niet kaskosten/opbrengsten in k€ 23.174 24.922 34.869 34.829
netto cash flow in k€ 36.032 37.844 43.986 42.061
investeringen in (im)materiële vaste activa in k€ 29.040 44.097 57.432 41.629
productie 3.616 5.325 8.326 2.246
distributie 13.531 21.157 18.972 16.281
riolering 8.673 15.349 27.759 18.816
overige 3.220 2.265 2.374 4.286
tijdens het jaar ontvangen kapitaalsubsidies in k€ 1.777 2.649 7.433 6.373
opname ext. financiering (leningen, thesauriebew.) 3.230 1.833 9.203 9.637

 

Maatschappelijk engagement 2010 2011 2012 2013
steun ontwikkelingsprojecten in k€ via HidroPLUS 51 56 60 60