Directiecomité

Directiecomité - samenstelling 31 december 2013
voornaam naam vennoot functie
Eddy Huyghe Rumst voorzitter
Werner Hens Balen gemeentelijk ondervoorzitter
Jan Hofkens provincie 1ste provinciaal ondervoorzitter
Kris Goossens provincie 2de provinciaal ondervoorzitter
Peter Bellens provincie secretaris
Rony Cuyt provincie lid
Koen Geukens Arendonk lid
Mieke Van den Brande Bonheiden lid
Francisco Sanchez Y Santos Boom lid
Hilde Vermeiren Hoogstraten lid
Sabine Van Dooren Kapellen lid
Katleen Den Roover Mechelen lid
Hans Heylen Ravels lid